நீ என் காதலியானால்...


நீ நெருப்பானால்
எறிய விறகுகளாய்
இறப்பேனடி

நீ மழையானால்
கரைய மேகங்களாய்
திரள்வேனடி

நீ காற்றனால்
அடிபட மரங்களாய்
முளைப்பேனடி

நீ ரோஜாவானால்
உன்னை தாங்க
முட்காம்புகலாய் பிறப்பேனடி
நீ என் காதலியானால்....


Tags:

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.
You are here : Home »

Daily Video

    Related Posts with Thumbnails